"Text learning strategies used by university students (Stratégie učenia sa z odborného textu u vysokoškolských študentov) Supporting the development of research competencies of doctoral students in Pedagogy (Podpora rozvoja výzkumných kompetencí študentov

Informácie o projekte

Výskumný projekt má medzinárodný komparatívny charakter. Porovnávané budú stratégie učenia sa z odborného textu v cieľovej skupine vysokoškolských študentov (ISCED 6 a ISCED 7). Projekt má zástupcov z krajín V4 a z 5 pracovísk (Jagiellonian University Krakow, Poland; Kaposvár University, Hungary; Eötvös Loránd University, Hungary; UTB T. Baťu Zlín, ČR; UMB Banská Bystrica, SR).

Vyhlasovateľ:

Verejné financie rozvojového programu UTB v Zlíne, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Číslo projektu:FHS2A/2017
Doba riešenia:1. jan. 2017 - 31. dec. 2017
Vedúci projektu:Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Spoluriešitelia:PhDr. Andrea Bontová, PhD.
Mgr. Veronika Prokešová, PhD.
Magdalena Świgost, Marek Kościelniak, Orsolya Kálmán, Péter Gombos, Bernadette Kövérné Nagyházi
Zahraničný projekt:áno