Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika.

Informácie o publikácii

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika.

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika.

Autor/Kolektív:Viera Prusáková (ed.)
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0119-6
Počet strán:150

Zborník