Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých

Informácie o publikácii

Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých

Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných viet UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006
ISBN:80-8083-310-9
Počet strán:124

Zborník

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala na Fakulte humanitných vied UMB v BB, Banská Bystrica 23.-24.novembra 2006