Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva

Informácie o publikácii

Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva

Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva

Autor/Kolektív:Ivan Pavlov (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1334-2
Počet strán:200

zborník vedeckých štúdií