Etické aspekty edukácie dospelých

Informácie o publikácii

Etické aspekty edukácie dospelých

Etické aspekty edukácie dospelých

Autor/Kolektív:Martin Schubert (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1354-0
Počet strán:198

zborník vedeckých prác