Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206

Profesori

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Garantka ŠP Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/1
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka programu predškolská pedagogika, prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 217
prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.

prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Emeritná profesorka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 202

Docenti

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4862
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 222
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS - štud. programy PrPgMgr a PEPgPhD

Telefón:
048 446 4856
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 225
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Dekan

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
AB310 - dekanát, C228/1 - KEPPg
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206

Odborní asistenti

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C227
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.

Mgr.Mariana Cabanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry, kat. koordinátor programu E+, člen komisie pre medz. spol. a vzť. s verejnosťou, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 223
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4864
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 228/2
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Predsedníčka FV OZ PF UMB

Telefón:
048 446 4861
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214
Guffová Daniela, Mgr., PhD.

Guffová Daniela, Mgr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - študijný program UPVVMgr

Telefón:
048 446 4854
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 216
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
Mgr. Robert Sabo, PhD.

Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4857
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 226
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
PaedDr. Marián Trnka, PhD.

PaedDr. Marián Trnka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre AIS - štud. programy PEPgBc a UPVVMgr

Telefón:
048 446 4855
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 215

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, katedrová koordinátorka pre webstránku, vedenie katedrovej knižnice, tajomníčka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4852
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C 207