Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy bol predĺžený do 30. apríla 2018.
Info tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/ - sekcia Dôležité termíny


Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/

Tézy na prijímacie skúšky pre ak. rok 2018/2019

Milé uchádzačky, milí uchádzači o bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky - denná forma,
ponúkame Vám prípravný kurz na prijímacie skúšky, ktorý sa bude konať 19. mája 2018 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka na prípravný kurz 2018

Návratka vo worde


Uchádzači o magisterské štúdium v študijných programoch učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/ 

 


Uchádzači o doktorandské štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/

Témy dizertačných prác vypísané pre akademický rok 2018/2019 v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika

Prihlášky na doktorandské štúdium sa podávajú do 31. 05. 2018.


Uchádzači o rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie a učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie:
Informácie nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/uchadzac-o-celozivotne-vzdelavanie/uchadzac-o-rozsirujuce-studium-ucitelstva/