Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - tézy

Termín záverečných skúšok v 2. termíne (opravnom): 23. 8. 2018 o 8.00 h na PF UMB v B. Bystrici