Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Profesori

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 108

Docenti

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Od 01.02.2018 do 01.08.2018 na vedecko-výskumnej stáži na Karl Franzens Universität Graz.

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 109
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.

PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, toho času na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4313
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 115
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 213
Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality, kreditový koordinátor...

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 110

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 , KEaOV A 114