Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ďalšie vzdelávanie? ...rigorózna skúška

Rigorózna skúška
Na katedre etickej a občianskej výchovy môžete vykonať aj rigoróznu skúšku. Postup vymedzuje Smernica dekana k rigoróznym skúškam, protokol na stiahnutie tu.