Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ponúkané študijné kombinácie s etickou výchovou pre nasledujúci školský rok

Milí študenti stredných škôl,
 
pozývame Vás na štúdium na Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na štúdium Učiteľstva etickej výchovy. V školskom roku – 2019/2020 - budeme otvárať nasledovné študijné kombinácie:
 

Bakalárske štúdium:

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo etickej výchovy -  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo výtvarného umenia

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo pedagogiky

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo psychológie

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

 

Magisterské štúdium:

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo psychológie

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo výtvarného umenia

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo pedagogiky

 

Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) -  úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou v kategórii A a B a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu, počas ktorého musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy: zo základov etiky, základov politológie a dejín filozofie. Uchádzači by mali zároveň preukázať aj základný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho života v Slovenskej republike. Bez prijímacích skúšok budú prijatí absolventi gymnázia so študijným priemerom maximálne 2,00 z koncoročného posledného  ročníka z predmetov: jeden cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra.

Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.) – ukončenie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou. Prijímacie skúšky formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok prijatí budú najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Absolventi stredných škôl budú na tieto programy prijímaní bez prijímacích skúšok v prípade, že o tom rozhodne dekan fakulty na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program.

 

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium