Prezentujte časť vášho výskumu/tvorby (švouč)

Milí študenti,

každoročne do 15. februára je potrebné vypísať a odovzdať prihlášku, ak ste sa rozhodli, že sa zúčastníte katedrového kola Švouč (študentská vedecko-odborná a umelecká činnosť). Účasť vrele doporučujeme, vyskúšate si písanie vedeckého textu, jeho prezentáciu a obhajobu a tieto poznatky a získané zručnosti opäť využijete pri písaní záver. práce a na štátniciach...

Smernica k švouč