Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zoznam neotváraných predmetov v ZS 2018/2019

Zoznam neotváraných predmetov v ZS ak. roku 2018/2019 pre denných študentov

 

bc-„b“:

Diagnostika rodinného prostredia a komunity žiaka

Mediálna výchova a digitálna gramotnosť

Obraz sveta a životný štýl

 

bc-„c“:

Veda a etická výchova

Anglický jazyk pre EV1

Nemecký jazyk pre EV1

 

mgr-„c“:

Anglický jazyk pre EV3

Rozhovory o prírode