Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0464/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Spoluriešitelia:Baďurová Barbora, Ligas Štefan, Čižmárová Katarína, Balážová Eva, Vančíková Katarína, Kaliský Ján
Zahraničný projekt:nie

Pri hľadaní teoretických východísk europeizácie je potrebné brať do úvahy historické zdroje európskej identity – teda vývoj národných identít a historickú spolupatričnosť k väčším politickým zoskupeniam a na strane druhej prognózovať vývoj identity, ktorá donedávna neexistovala. Európa je originálna svojou národnou, regionálnou, lingvistickou, kultúrnou a náboženskou rôznorodosťou, charakteristická jednotou v rôznosti. Spoločnú identitu treba preto budovať na základe kultúrnej rozmanitosti, ale súčasne podobných hodnotových systémov jednotlivých národných zoskupení. Hlavným cieľom projektu je na základe teoretickej analýzy odborných štúdií a vlastného multidisciplinárneho výskumu identifikovať, opísať a určiť význam relevantných atribútov európskej identity, skúmať ich dôležitosť vo výchove mládeže a zakomponovať ich do návrhu konceptu výchovy mládeže s dôrazom na posilňovanie európskej identity mládeže.