Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ľudské práva a protipredsudková výchova

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na výchovu k rešpektovaniu ľudských práv a na protipredsudkovú výchovu žiakov základných a stredných škôl, ktorá je efektívna iba vtedy, ak sú na túto tému dobre pripravení učitelia a majú k dispozícii aj vhodné učebné materiály.

Vyhlasovateľ:

KEGA MŠ VŠ

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2015
Doba riešenia:1. jan. 2015 - 31. dec. 2017
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD., zástupkyňa vedúceho riešiteľa za UMB Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Spoluriešitelia:B. Baďurová, E. Balážová, K. Čižmárová, J. Kaliský, J. Kyseľová, S. Ligas, L. Spálová, I. Bulanda, L. Magová, P. Mikuláš, Z. Mago
Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na výchovu k rešpektovaniu ľudských práv a na protipredsudkovú výchovu žiakov základných a stredných škôl, ktorá je efektívna iba vtedy, ak sú na túto tému dobre pripravení učitelia a majú k dispozícii aj vhodné učebné materiály. Cieľom projektu je na základe empirického zistenia aktuálneho stavu vyučovania problematiky ľudských práv na základných a stredných školách vyšpecifikovať predmety a témy vhodné na realizáciu protipredsudkovej výchovy a vytvoriť k nim multimediálne učebné materiály, ktoré budú pilotne overené v praxi a následne ich budú môcť učitelia tvorivo využívať na vyučovacích hodinách.

Niektoré výstupy z projektu

 Kol. 2016. Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Banská Bystrica : Belianum. 172 s. ISBN 978-80-557-1098-3. Stiahnuť plný text.

obálka zborníka štúdií Kaliský, J. (ed.) 2016. Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Belianum. 495 s. ISBN 978-80-557-1167-6. Stiahnuť plný text.

 Baďurová, B. – Kaliský, J. 2017. Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy v ZŠ. Metodický materiál pre učiteľov ZŠ. Banská Bystrica : Belianum. 227 s. ISBN 978-80-557-1237-6. Stiahnuť plný text.

 Čižmárová, K. – Kyseľová, J. 2017. Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie v ZŠ. Metodický materiál pre učiteľov ZŠ. Banská Bystrica : Belianum. ISBN 978-80-557-1239-0. Stiahnuť plný text.

Aktivity študentov nájdete aj na FB.

Výstupy projektu, publikácie, učebnice a metodické materiály vytvorené v priebehu riešenia projektu nájdete aj na www.prierezovetemy.info/prava-v-skole