Selected approaches to environmental ethics in V4 countries

Informácie o projekte

Projekt vychádza z predpokladu, že ekologická kríza je krízou hodnôt a práve preto je potrebné rozvíjať diskusiu o environmentálnej etike. Zameriava sa na vybrané prístupy k environmentálnej etike v krajinách V4. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre konštruktívnu výmenu informácií odborníkov z krajín V4 o týchto otázkach. Plánovaným výstupom projektu je konferencia, po ktorej bude vydaný zborník a kolektívna monografia.

Vyhlasovateľ:

Visegrad fund

Číslo projektu:11610045
Doba riešenia:1. júl. 2016 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. Z. Wroblewski (Filozofická fakulta, KUL Lublin, Poľsko).
PhDr. T. Vandrovcová (Filozofická fakulta, UK Praha, Česká republika).
V. Szanto, PhD.​ (predchádzajúce pracovisko Lorand Eotvos University, Budapesť, Maďarsko).
Zahraničný projekt:áno

Projekt vychádza z predpokladu, že ekologická kríza je krízou hodnôt a práve preto je potrebné rozvíjať diskusiu o environmentálnej etike. Zameriava sa na vybrané prístupy k environmentálnej etike v krajinách V4. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre konštruktívnu výmenu informácií odborníkov z krajín V4 o týchto otázkach. Plánovaným výstupom projektu je konferencia, po ktorej bude vydaný zborník a kolektívna monografia. Ďalšie informácie o projekte budú dostupné na webovej stránke: https://www.facebook.com/Selected-approaches-to-environmental-ethics-in-V4-countries-271785813164357/?fref=ts

Visegrad fund logo

 

www.visegradfund.org​