Katedra hudobnej kultúry

Hudba disponuje osobitnou vnútornou silou a robí ľudí lepšími.

Kde nás nájdete

Katedra hudobnej kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Odborná činnosť katedry sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej. Okrem výučby predmetov v garantovaných študijných programoch zabezpečuje predmety hudobnej edukácie v príprave učiteľov predškolského a primárneho vzdelávania.  

Katedra aktívne organizuje významné medzinárodné vedecké a umelecké podujatia Cantus Choralis Slovaca – medzinárodné sympózium o zborovom speve, a Akademická Banská Bystrica – medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov. Katedra spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými pracoviskami: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczi a ďalšími partnerskými pracoviskami v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Výnimočným na katedre je kontinuálne pôsobenie troch univerzitných umeleckých telies súboru Mladosť:

  • Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť (od roku 1969),
  • Univerzitného folklórneho súboru Mladosť (od roku 1971),
  • Univerzitného komorného orchestra Mladosť (od roku 2008).

Hlavné oblasti výskumu:

  • Tvorba multimediálnych učebníc pre vzdelávanie učiteľov hudobnej edukácie na vysokej škole
  • Dejiny a osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, hudobná historiografia
  • Umelecké projekty v oblasti spevu, tanca, výskum hudobno-tanečnej kultúry Slovákov v zahraničí

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. Belo Felix, PhD.

prof. Belo Felix, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor Emeritus

Telefón:
048 446 4516
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A/303
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant pre ŠP ŠHUSU

Telefón:
048 446 4518
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 316

Docenti

doc. PaedDr. Marianna  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry, Poverená vedením katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP Učiteľstvo hudobného umenia, koordinátor pedagogickej praxe KHK

Telefón:
048 446 4521
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 206

Odborní asistenti

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor ECTS za KHK

Telefón:
048 446 4526
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 312
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4523
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 313
Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť

Telefón:
048 446 4272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317

Ďalší

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf a dirigent UKO Mladosť

Telefón:
048 446 4272
Zaradenie:
Postdoktorand
Kancelária:
A 317
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 45 13
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
A - 308
Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Asistentka

Telefón:
048 446 4952
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C318

Doktorandi