Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra hudobnej kultúry

Hudba disponuje osobitnou vnútornou silou a robí ľudí lepšími.

Kde nás nájdete

Katedra hudobnej kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Odborná činnosť katedry sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej. Okrem výučby predmetov v garantovaných študijných programoch zabezpečuje predmety hudobnej edukácie v príprave učiteľov predškolského a primárneho vzdelávania.  

Katedra aktívne organizuje významné medzinárodné vedecké a umelecké podujatia Cantus Choralis Slovaca – medzinárodné sympózium o zborovom speve, a Akademická Banská Bystrica – medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov. Katedra spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými pracoviskami: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczi a ďalšími partnerskými pracoviskami v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Výnimočným na katedre je kontinuálne pôsobenie troch univerzitných umeleckých telies súboru Mladosť:

  • Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť (od roku 1969),
  • Univerzitného folklórneho súboru Mladosť (od roku 1971),
  • Univerzitného komorného orchestra Mladosť (od roku 2008).

Hlavné oblasti výskumu:

  • Tvorba multimediálnych učebníc pre vzdelávanie učiteľov hudobnej edukácie na vysokej škole
  • Dejiny a osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, hudobná historiografia
  • Umelecké projekty v oblasti spevu, tanca, výskum hudobno-tanečnej kultúry Slovákov v zahraničí

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. Belo Felix, PhD.

prof. Belo Felix, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor Emeritus

Telefón:
048 446 4516
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A/303
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant pre ŠP ŠHUSU

Telefón:
048 446 4518
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 316

Docenti

doc. PaedDr. Marianna  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry, Poverená vedením katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP Učiteľstvo hudobného umenia, koordinátor pedagogickej praxe KHK

Telefón:
048 446 4521
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 206

Odborní asistenti

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor ECTS za KHK

Telefón:
048 446 4526
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 312
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4523
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 313
Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť

Telefón:
048 446 4272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317

Ďalší

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf a dirigent UKO Mladosť

Telefón:
048 446 4272
Zaradenie:
Postdoktorand
Kancelária:
A 317
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 45 13
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
A - 308
Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Asistentka

Telefón:
048 446 4952
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C318

Doktorandi