Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 020UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Zahraničný projekt:nie