Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa

Informácie o projekte

Tvorba hudobno-tanečného diela na platforme univerzitného umeleckého telesa je priestor na skúmanie, aplikovanie a rozvoj moderných umeleckých a didaktických prostriedkov z oblasti odborovej didaktiky umelecko-výchovných predmetov a hudobno-tanečného umenia. Univerzitné umelecké teleso so svojimi zložkami tanečným súborom, komorným orchestrom a speváckymi skupinami je ideálnym modelovým priestorom pre aplikáciu aktuálnych poznatkov, uplatniteľnými pre porovnateľné umelecké zoskupenia a školské hudobné súbory. Univerzitný súbor každoročne pripravuje premiérový hudobno-tanečný program, aj s následnými výchovnými koncertmi, so zameraním na deti a mládež základných a stredných škôl interaktívnou umeleckou formou, spojených s krátkou prednáškou o význame a formách tradičnej ľudovej kultúry. Realizácia tohto projektu vyžaduje rozšírenie doterajších možností súboru o vedecký výskum, vytvorenie odborného medzinárodného tímu v danej problematike, technickú a produkčnú podporu. Súčasťou prípravnej fázy je výskum v oblasti etnológie a etnochoreológie, aktuálnej didaktiky hudobno-tanečných procesov na medzinárodnej úrovni a sympózium s praktickými tvorivými dielňami. Táto fáza bude mať výstup v podobe monografického zborníka v tlačenej a digitálnej verzii. Aplikácia výskumu z teoretickej oblasti do procesu inscenačnej prípravy a rozvoja tanečných kompetencií interpretov, so záznamom procesu, jeho editovaním a vyhodnotením, vyústi do spracovania elektronického metodického materiálu, dostupného pedagógom, umeleckým pracovníkom a interpretom. Súčasťou projektu je aj záznam umeleckého diela. Evalváciou celého procesu a jeho výsledkov sa bude zaoberať záverečná konferencia, ktorej výstupy budú súčasťou konferenčného zborníku v elektronickej podobe.

Číslo projektu:KEGA 037UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Zahraničný projekt:nie