Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa