Pg Prax priebežná

Základné materiály:

            

 

 

Informácie pre súvislú prax 2.r.Mgr. sú v časti oznamy KHK