Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 046UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Zahraničný projekt:nie