Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu