Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí

Informácie o publikácii

Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí

Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0212-4
Počet strán:140

Vedecká monografia