Štátne skúšky

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia prebehnú v termíne 11. 6. - 29 .6. 2018 v súlade s "Harmonogramom",  zverejneným Študijným oddelením na stránke PF UMB.