Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 106

Profesori

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

profesor, vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C101

Docenti

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník katedry

Telefón:
048 446 4716
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C-102
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4723
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 205
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 106

Odborní asistenti

Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinácia katedrovej web stránky, rozvrh

Telefón:
048 446 4724
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 204
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Podpredsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB, t.č. MD

Telefón:
048 446 4714
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 104
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedenie čiastkovej knižnice

Telefón:
048 446 4722
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109/1
Mgr. Janka Pilková, PhD.

Mgr. Janka Pilková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, mailová adresa: janka.pilkova@umb.sk

Telefón:
048 446 4714
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 104
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4715
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C103
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Momentálne na materskej dovolenke

Zaradenie:
Odborná asistentka
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátor ŠVOČ

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C109
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t.č. na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C-109
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka

Telefón:
048 446 4725
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 203

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 , KEaOV A 114