Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia "Učíme pre život" 18.03.2017

Konferencia Učíme pre život je jedným z najväčších podujatí pre aktívnych a inovatívnych učiteľov a učiteľky na Slovensku. Práve učenie pre život, a nie pre učenie samotné, je to, čo sa snažíme na školách podporovať. Každoročne na jar sa schádzajú učitelia a učiteľky, ktorým na vzdelávaní skutočne záleží, ktorí sa chcú neustále zlepšovať, a ktorí radi konštruktívne diskutujú o problémoch a hľadajú nové cesty a riešenia. Tento rok sa konferencie zúčastnili aj študentky sociálnej práce a spolu s Katarínou Kurčíkovou prezentovali skúsenosti, ako sa môžu študenti a študentky stať aktívnymi spolutvorcami vzdelávania (Service Learning). Projekt, ktorý spoločne prezentovali je realizovaný v rámci Komenského inštitútu pod názvom "Dokážeš existovať v rozmanitom svete?"

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.