Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Krátkodobá mobilita študentov a študentiek sociálnej práce na Lillehammer University College v Nórsku

V dňoch 14. 03. 2016 – 20. 03. 2016 sa v rámci projektu  SK06-IV-02-014 „Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Štipendijný program EHP Slovensko“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky uskutočnila krátkodobá mobilita študentov a študentiek Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici na Lillehammer University College v Nórsku. Účastníkmi mobility boli Anna Kniezová, Ivana Bugáňová a Marek Salánci.

Cieľom krátkodobej mobility bolo získanie odborných poznatkov a skúseností v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Študent a študentky sa okrem prednášok na Lillehammer University College zúčastnili aj exkurzií v zariadeniach sociálnych služieb. Počas mobility bolo úlohou študenta a študentiek viesť si denník so svojimi postrehmi, zážitkami a aktivitami. Po návrate z mobility študent a študentky pracovali na reflexii získaných skúseností (reflexia zahŕňala prípravu prezentácie z mobility pre ostatných študujúcich na PF UMB v Banskej Bystrici). Následne o svojich skúsenostiach informovali akademickú i ostatnú verejnosť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“, ktorá sa konala v rámci projektu v dňoch 13. – 14. 04. 2016.

V rámci mobility sa študent a študentky oboznámili s históriou a so súčasným zameraním Lillehammer Univerzity College. Zároveň absolvovali prehliadku univerzitného campusu za sprievodu pracovníka študijného oddelenia, ktorý má na starosti medzinárodných študentov a študentky. Následne s profesorom Hansom Jørgenom Wallin Weihem naplánovali aktivity na ďalšie dni. V popoludňajších hodinách navštívili farmu Bjørnstjerna Bjørnsona, ktorý patrí medzi najvýznamnejších nórskych spisovateľov a politikov minulosti. Zároveň absolvovali exkurziu strednej školy v okrese susediacom Lillehammeru, kde sa nachádza aj miestne komunitné centrum a verejná knižnica. Po návrate do Lillehammeru v sprievode profesora  Hansa Jørgen Wallin Weiheho navštívili Lezecké centrum Tyrilli, ktoré spolupracuje s mimovládnou organizáciou (organizácia sa zameriava na poskytnutie pomoci a podpory pre drogovo závislých a abstinujúcich klientov). Študent a študentky sa zúčastnili aj exkurzie v mimovládnej organizácii Jobben (organizácia sa zameriava na pomoc a podporu drogovo závislých a abstinujúcich klientov a súčasne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri práci s nezamestnanými klientmi). Študent a študentky sa dozvedeli o fungovaní organizácie a o klientoch zariadenia, ako aj o spolupráci s mestom Lillehammer a miestnymi podnikateľmi. Nasledujúci deň boli študenti oboznámení so štúdiom prostredníctvom e-learningu. Boli informovaní o jeho formách, online prednáškach zahraničných pedagógov a odborníkov. Neskôr diskutovali s profesorom  Hansom Jørgenenom Wallin Weihem o záujme Lillehammer University College vytvoriť medzinárodnú študentskú komunitu a o možnostiach študentských a pedagogických mobilít. V rámci mobility taktiež navštívili Maihaugenu (exteriérové múzeum nórskej architektúry). Súčasťou areálu je aj historické múzeum a múzeum olympijských hier, ktoré sa v Lillehammeri konalo v roku 1994). Študenti navštívili univerzitnú knižnicu LUC, v ktorej sa nachádzajú domáce aj medzinárodné publikácie.

Počas realizácie mobility sa podarilo naplniť ciele stanovené v projekte, ako aj obsah pripravený v harmonograme mobility.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.