Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Svetový deň sociálnej práce

Aj tento rok sa Katedra sociálnej práce pridala k Svetovému dňu sociálnej práce, ktorý bol stanovený na 20. 3. 2018. Tentokrát sme pripravili zaujímavé aktivity nielen pre študentov a študentky, ale aj odbornú a laickú verejnosť.

Prvou aktivitou bol „Vzdelávací olovrant s PDCS“, v rámci ktorého sa účastníci a účastníčky mohli dozvedieť viac o tom, ako vnímať prácu s mládežou ohrozenou radikalizáciou a extrémizmom. Pokúsili sme sa odpovedať na otázky – aké je postavenie sociálneho pracovníka a pracovníčky v danej téme a ako pôsobiť tam, kde ich naozaj treba. Workshop  sprevádzal Peter Kulifaj, ktorý pôsobí v občianskom združení Mládež ulice.

V tento deň sme zaradili do programu aj „Katedrové kolo ŠVOUČ“ študentiek sociálnej práce. S radosťou sme privítali skutočnosť, že študenti a študentky sociálnej práce preukázali profesionálnu schopnosť sebaprezentácie, ako aj spracovania odborného textu a empirických zistení.

Medzi aktivity našej katedry v tomto období môžeme zaradiť aj veľmi zaujímavú prednášku „O sociálnom podnikaní a integrácii zdravotne znevýhodnených na trhu práce“, ktorú sme na našej katedre zorganizovali spolu s Ekonomickou fakultou UMB. Viedol ju Mgr. Robert Šarina, ktorý sa dlhodobo venuje záslužnej práci so sluchovo postihnutými a nepočujúcimi. Študenti a študentky sa tak mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií o svete, v ktorom musia sluchovo postihnutí a nepočujúci existovať, a ktorý je intaktnej populácii často veľmi vzdialený.

Súčasťou bol aj dvojdňový „Tréning manažmentu dobrovoľníkov“ v zariadeniach sociálnych služieb zrealizovaný v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii, na ktorom sa zúčastnili odborné pracovníčky z rôznych zariadení a organizácii z Banskobystrického kraja.

Na záver si mohli študenti a študentky vybrať popoludnie strávené pod názvom „Realita je IN“. Ide o semestrálny projekt v rámci predmetu Sociálna prevencia v práci s mládežou. Projekt pripravili  študenti a študentky sociálnej práce 2. ročník magisterského štúdia. Cieľom projektu je obmedziť využívanie mobilných zariadení. Realizované aktivity – rozhovory, čítanie kníh/časopisov, spoločenské hry, kvíz a podobne, sú zamerané na podporu medziľudskej komunikácie a nadväzovanie kontaktu s inými ľuďmi.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.