OZNAM pre 1. ročník študijných programov SP a EaMSP

V akademickom roku 2018/2019 bude 1 skupina študentov a študentiek (skupina 2 sa neotvorí – študenti a študentky budú spojení do skupiny 1). Nová verzia rozvrhu bude zverejnená 24.09.2018.