Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci