Mapping of the educational situation in the CEE region

Informácie o projekte

Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Zuzana Bariaková, PhD.
Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochova, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Zahraničný projekt:nie