Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní - podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek