Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach inakosti a rozmanitosti v prostredí základných škôl