Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0692/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Zahraničný projekt:nie