Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR