Publikácie


Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Tatiana Tomčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0095-3

Kriminalita mládeže

Modely supervízie organizácie - výskumné reflexie

Modely supervízie organizácie - výskumné reflexie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ladislav Vaska - Alžbeta Brozmanová Gregorová - Jana Vrťová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1807-1Stiahnuť publikáciu:

Modely supervízie organizácie - výskumné reflexie

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Lívia Nemcová - Jana Šolcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1817-0Stiahnuť publikáciu:

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže

Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Peter Jusko - Renáta Halásková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0339-8

Politika zamestnanosti

Riziková mládež

Riziková mládež (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Tatiana Tomčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0360-2

Riziková mládež

Sociálna filozofia I. Kanta

Sociálna filozofia I. Kanta (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marek Stachoň
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1333-5
Kúpiť teraz za 5,60 €

Sociálna filozofia I. Kanta

Sociálna práca s rodinou

Sociálna práca s rodinou (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Alžbeta Brozmanová Gregorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0501-9

Sociálna práca s rodinou

Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike

Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Peter Papšo
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1805-7
Kúpiť teraz za 10,40 €

Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Miroslava Tokovská
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0528-6

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Supervízia organizácie

Supervízia organizácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ladislav Vaska
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1854-5Stiahnuť publikáciu:

Supervízia organizácie

Vedecké odpovede na aktuálne otázky supervízie v sociálnej práci

Vedecké odpovede na aktuálne otázky supervízie v sociálnej práci (Zborník)

Autor/Kolektív:Ladislav Vaska - Jana Vrťová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1762-3Stiahnuť publikáciu:

Vedecké odpovede na aktuálne otázky supervízie v sociálnej práci

Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce

Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Anna Hudecová - Peter Papšo - Katarína Kurčíková - Andrea Seberíni - Lenka Vavrinčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0470-8

Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce

Vybrané kompetencie sociálnych pracovníkov a pracovníčok pre prácu s mládežou

Vybrané kompetencie sociálnych pracovníkov a pracovníčok pre prácu s mládežou (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Katarína Kurčíková, Jana Šolcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1460-8

Vybrané kompetencie sociálnych pracovníkov a pracovníčok pre prácu s mládežou