Katedra teológie a katechetiky

To, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. - apoštol Pavol

Kde nás nájdete

Katedra teológie a katechetiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

  • Budova F - 1. poschodie
  • telefón: 048 4464912, 048 446 4911
  • e-mail: ktk@pdf.umb.sk

Profil katedry

Katedra teológie a katechetiky sa podieľa na príprave študentov – budúcich kazateľov, misionárov, katechétov a diakonických pracovníkov s uplatnením v cirkvách, školách a diakonických a misijných organizáciách. Veľká časť súčasných pracovníkov evanjelikálnych cirkví sú absolventmi katedry pôsobiacimi v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí (Česká republika, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, ako aj na iných kontinentoch – Afrika a Ázia). Katedra pomáha v oblasti doškoľovania pracovníkov cirkví s cieľom získať odbornosť na kresťanskú výchovu a vzdelávanie, misiu a diakoniu.

Členovia katedry sa podieľajú na tvorbe publikácií pre študentov, učiteľov, cirkevné denominácie a verejnosť. Katedra organizuje každoročne vedecké teologické konferencie s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie v evanjelikálnej teológii, misii, katechetike a diakonii. Dvakrát ročne vydáva časopis Testimonium fidei. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských denomináciách je jedným z významných predpokladov úspešného riešenia vedecko-výskumných a rozvojových projektov katedry. V oblasti zahraničných stykov sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu s pracoviskami príbuzného charakteru najmä v Českej republike, Rumunsku, Chorvátsku, Nemecku a Spojených štátoch amerických.

Katedra v spolupráci so Združením evanjelikálnych cirkví prevádzkuje knižnicu slúžiacu pre študentov a verejnosť. Knižnica od začiatku slúži aj záujemcom z cirkevných zborov, obsahuje zásadné teologické, ale aj pedagogické a didaktické práce potrebné na efektívne realizovanie vzdelávania v cirkvách.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Vplyv kresťanstva na jednotlivca a spoločnosť v cirkvi a mimo nej
  • Biblistika
  • Homiletika
  • Misiológia
  • Diakonia

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F 216

Profesori

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 213
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 213

Docenti

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 206
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4917
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 214

Odborní asistenti

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F 216
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, katedrový koordinátor pre webstránku, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ, katedrový koordinátor rozvrhu a výučby, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen AS PF UMB, vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 215

Ďalší

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
F 215
Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, knihovníčka

Telefón:
048 446 4912
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 216

Doktorandi