Členovia katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F 216

Profesori

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 213
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 213

Docenti

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 206
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4917
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 214

Odborní asistenti

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, katedrový koordinátor pre webstránku, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ, katedrový koordinátor rozvrhu a výučby, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen AS PF UMB, vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 215
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F 216

Zahraniční lektori

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
F 215

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, knihovníčka

Telefón:
048 446 4912
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 216