"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 042UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Zahraničný projekt:nie