Kresťanský svetonázor v 21. storočí

Informácie o projekte

Predmetom projektu je výskum teologicko-apologetických prístupov, týkajúcich sa súčasných tém a problémov kresťanského svetonázoru v SR a v zahraničí, a následne príprava monografického výstupu z výskumu pre teológov a zamestnancov cirkví.

Číslo projektu:02/2017/OPS-06
Doba riešenia:1. feb. 2017 - 31. jan. 2018
Vedúci projektu:doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:nie