Katedra výtvarnej kultúry

Kreativita nie je výnimočná, výnimočné je zmysluplne ju rozvíjať a aplikovať v živote

Kde nás nájdete

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB zabezpečuje vysokoškolskú prípravu učiteľov v oblasti výtvarného (a dnes aj vizuálneho) umenia. Pole jej pôsobnosti (veda a výučba) vyplýva z prienikov a synergií tých oblastí, ktoré sa pohybujú na osi medzi výtvarno-pedagogickou teóriou a praxou, umeleckou tvorbou a reflexiou širšej vizuálnej kultúry. Katedra podporuje a rozvíja výtvarnú kreativitu študentov nielen v praktickom umeleckom smere, ale aj v smere zmysluplného využitia a jej aplikovanie v edukačnej realite školy.

Katedra nadväzuje partnerské vzťahy s viacerými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku – napríklad Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Stredoslovenská galéria, Stredoslovenské múzeum, Štátna vedecká knižnica, Divadlo tanca, Krajské osvetové stredisko a Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a iné. Výsledky tejto kooperácie vyúsťujú do kvalitných výstavných a publikačných výstupov. Medzinárodné aktivity katedry zahrňujú spoluprácu so zahraničnými pedagogickými i umeleckými partnerskými školami v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku a Srbsku. Učitelia katedry sa pravidelne zúčastňujú výstav, sympózií a tvorivých workshopov, medzinárodných konferencií a sú členmi medzinárodných porôt a organizácií.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Nové výtvarné stratégie a ich využitie v edukačnom procese
  • Výtvarné nadanie – identifikácia a rozvíjanie
  • Výtvarné médiá a ich rozvíjanie v súčasnom edukačnom prostredí

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie.

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 301
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 302

Odborní asistenti

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 302
Ing. Michal Bartko, PhD.

Ing. Michal Bartko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C301
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, momentálne na MD

Telefón:
048 446 4957
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.

Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4956
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 317
PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4953
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316

Ďalší

Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Asistentka

Telefón:
048 446 4952
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C318

Doktorandi