Členovia katedry

Vedúci katedry

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie.

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 301

Profesori

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie.

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 301
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 302

Odborní asistenti

Ing. Michal Bartko, PhD.

Ing. Michal Bartko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C301
akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 302
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, momentálne na MD

Telefón:
048 446 4957
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4957
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C309
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.

Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4956
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 317
PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4953
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316

Nepedagogickí zamestnanci

Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Asistentka

Telefón:
048 446 4952
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C318