Výstava: Małgorzata STRZELEC a Jaroslav UHEL

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti pozvanie na autorskú výstavu:

Małgorzata STRZELEC: ROZHOVORY S KAMEŇMI
Jaroslav UHEL: SENTENTIA - POCIT AKO ZOBRAZENIE
Termín vernisáže: 27. septembra 2018 o 16:00 hod.
Miesto konania: NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica, galéria, Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica. Trvanie výstavy: 28. 9. - 30. 11. 2018.