Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže

Informácie o projekte

Výtvarné nadanie môžeme teoreticky charakterizovať ako vysokú úroveň rozvoja špeciálnych schopností, k realizácii ktorých sa pripája originalita a tvorivosť. Za talentovaných sa dajú označiť všetci tí, ktorých nadanie nie je akademické a ich talent nekoreluje s vysokým IQ, teda s vysokou úrovňou intelektových schopností. Uvedená charakteristika je veľmi všeobecná a v súčasnosti v slovenskej literatúre neexistuje štúdia, výskum, publikácia, ktorá by sa problematike výtvarného nadania a talentu venovala na základe výskumného šetrenia. Projekt je zameraný na výskum identifikátorov výtvarného nadania u detí a mládeže intaktnej populácie. Zároveň riešiteľský tím prostredníctvom vyselektovaných tematických výtvarných problémov bude sledovať vekové skupiny detí a mládeže tak, aby bolo možné stanoviť identifikátory výtvarného nadania a talentu v jednotlivých vekových skupinách detí a mládeže.

Číslo projektu:VEGA 1/0179/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. Michal Bartko, PhD.
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.
Mgr. Miloslava Borošová Michalcová
Zahraničný projekt:nie