KREATÍVNE VZDELÁVANIE 2018

Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie

Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na piaty ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.

http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/

 

Informácie o konferencii:

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
daniela.valachova@umb.sk