Kontakt

mapa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
telephone
tel. č.: +421 48 446 4111
  • Pedagogická fakulta
    Univerzita Mateja Bela
    Tajovského 40
    974 01 Banská Bystrica