Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

mapa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
telephone
tel. č.: +421 48 446 4111
zamestnanci
Vyhľadávanie zamestnancov