doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

"Zúfam si nad tým, ako je dieťa od raného veku vzdelávaním rozdeľované: myseľ je v škole vítaná, telo môže, akosi mimochodom, vziať so sebou, ale pocity a emócie môžu byť voľne prežívané a vyjadrované len za školskou bránou!" (Carl Rogers)

" Škola má nielen učiť to, čo človek potrebuje pre kvalitný život, ale má byť aj priestorom pre kvalitný život človeka."

" Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje." (Artemus Ward)

" Neuč sa, život ťa naučí. Mňa naučil, že sa mám stále čo učiť."

" Keby niektorí ľudia spadli z výšky svojho ega na výšku svojho charakteru, asi by to neprežili..."

" Zlý učiteľ učí pravdu, dobrý učiteľ ju učí hľadať." (A. Diesterweg)

" Vedieť, znamená poznať príčiny vecí."  (J. A. Komenský)

 

Zistila som, že ak naháňate šťastie, šťastie vám uniká. Ak sa však sústredíte na svoju rodinu, potreby ostatných, svoju prácu, stretnutia s novými ľuďmi a na to, aby ste robili a konali to najlepšie, čo viete a dokážete, šťastie si vás nájde!

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:30 - 12:30
Piatok
-
LS 2018/2019: vzhľadom k mnohým pracovným povinnostiam, vyplývajúcim z funkcie prodekanky, odporúčam študentom a študentkám sa na konzultácie ohlásiť vopred mailom, resp. telefonicky. Za porozumenie ďakujem.

Kontaktný formulár

=