Projekty

Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Číslo projektu:VEGA 1/0374/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.Koordinátor projektu:

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:15 - 11:15
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcim je možné konzultovať aj iné dni.

Kontaktný formulár

=